SmartMeter

LICZNIK DWUKIERUNKOWY

SmartMeter Solarman
DTSD422-D3-W

SmartMeter Solarman to inteligentne urządzenie pomiarowe, które mierzy energię produkowaną przez instalację PV, zużywaną oraz oddawaną do sieci elektroenergetycznej. Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany system przetwarzania danych z możliwością opomiarowania sześciu przewodów. Przekładniki prądowe typu otwartego umożliwiają pomiar w czasie rzeczywistym, bez zmiany oryginalnego okablowania.

Pomiar w dwóch punktach

SmartMeter Solarman umożliwia pomiar parametrów w dwóch punktach instalacji trójfazowej. Zbierane są m.in. dane co do parametrów prądu, napięcia, aktualnej mocy, reaktywnej mocy, współczynnik mocy, całkowitej mocy elektrycznej przekazanej lub odebranej, rozkładu energii elektrycznej w czasie
 oraz rozkładu energii elektrycznej na poszczególne fazy.

Bezprzewodowa komunikacja

Wbudowany moduł WiFi zapewnia bezprzewodową komunikację urządzenia z siecią, a także pozwala na przesył danych do systemu moniturującego.

Aplikacja monitorująca

Zebrane dane, w tym  ich przekroje, są prezentowane w czasie rzeczywistym w aplikacji monitorującej Solarman. Dostęp do systemy odbywa się poprzez aplikacje mobilne na systemy Android / iOS lub poprzez przeglądarkę internetową.