Formularz zgłoszeniowy

  Firma zgłaszająca / Zgłaszający (Wymagane)
  Nazwa firmy instalacyjnej:
  Numer kontaktowy do firmy instalacyjnej
  Adres instalacji wraz z kodem pocztowym (Wymagane)
  Numer kontaktowy do właściciela instalacji (Wymagane)
  Nazwa projektu (wpisać jeśli dotyczy)
  Adres e-mail osoby zgłaszającej (Wymagane)
  Informacje o inwerterze

  Wybierz model inwertera:

  Numer seryjny inwertera (Wymagane) - Zobacz gdzie znaleźć numer

  Numer seryjny modułu wifi/ethernet (Wymagane) - Zobacz gdzie znaleźć numer
  Informacje o instalacji

  Liczba paneli na poszczególnych stringach:
  Napięcia (DC) na poszczególnych stringach:
  Kierunek zamontowanych paneli:
  Model użytych paneli:

  Kody błędów inwertera:


  Czy instalacja posiada monitoring Solarman? TAKNIE
  Dane logowania (dla konta założonego z poziomu home.solarman):
  Przybliżona data uruchomienia instalacji
  Przybliżona data wystąpienia awarii
  Opis usterki / zachowanie inwertera / napięcie AC / spostrzeżenia (wymagane)
  Wyślij plik (limit 20MB)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu. Na podstawie tej zgody będziemy mogli skontaktować się z Tobą za pośrednictwem np. poczty elektronicznej w celu kompleksowej realizacji powyższego zgłoszenia, przez Afore Polska Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. Biecka 21A, KRS0000627834, NIP7382150296, REGON364940994 oraz przez podmioty trzecie.