Formularz zgłoszeniowy

Firma zgłaszająca / Zgłaszający (Wymagane)

Nazwa firmy instalacyjnej:
Numer kontaktowy do firmy instalacyjnej

Adres instalacji wraz z kodem pocztowym (Wymagane)
Numer kontaktowy do właściciela instalacji (Wymagane)

Nazwa projektu (wpisać jeśli dotyczy)
Adres e-mail osoby zgłaszającej (Wymagane)
Informacje o inwerterze

Wybierz model inwertera:

Numer seryjny inwertera (Wymagane) - Zobacz gdzie znaleźć numer

Numer seryjny modułu wifi/ethernet (Wymagane) - Zobacz gdzie znaleźć numer
Informacje o instalacji

Liczba paneli na poszczególnych stringach:
Napięcia (DC) na poszczególnych stringach:

Kierunek zamontowanych paneli:
Model użytych paneli:

Kody błędów inwertera:


Czy instalacja posiada monitoring Solarman? TAKNIE
Dane logowania (dla konta założonego z poziomu home.solarman):

Przybliżona data uruchomienia instalacji
Przybliżona data wystąpienia awarii
Opis usterki / zachowanie inwertera / napięcie AC / spostrzeżenia (wymagane)
Wyślij plik (limit 20MB)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu. Na podstawie tej zgody będziemy mogli skontaktować się z Tobą za pośrednictwem np. poczty elektronicznej w celu kompleksowej realizacji powyższego zgłoszenia, przez Afore Polska Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. Biecka 21A, KRS0000627834, NIP7382150296, REGON364940994 oraz przez podmioty trzecie.