+ Inwerter

Do inwertera dochodzi prawidłowe napięcie DC oraz AC. Nie wyświetla się żaden błąd, a mimo tego falownik nie startuje.

Należy sprawdzić czy opcja PQD jest wyłączona. Opcja PQD jest opcją pracy inwertera w połaczeniu ze smartmeterem i służy blokowaniu wypływ energii do sieci.

Falownik przy dużym nasłonecznienu jest gorący czy to normalne ?

Tak, przy dużym mocach falownik jest w stanie nagrzać się. Inwerter wykonany jest z aluminium, przez co oddaje ciepło do otoczenia z cała swoją powierzchnią. W przypadku za dużej temperatury, falownik ograniczy moc, a w skrajnych warunkach zatrzyma produkcje oraz poinformuje o tym błędem TempOver.

Temperatura IGBT = Temperatura modułu. Temperatura jest mierzona na IGBT (tranzystor mocy).
Kiedy przekracza 105°C moc jest ograniczona do połowy, kiedy sięga 110°C inwerter się wyłącza.

Temperatura inwertera – jest to temperatura wewnątrz inwertera, jest mierzona przez czujnik temperatury na LCD, jeśli przekracza 60°C inwerter redukuje moc, jeśli sięga 85°C inwerter się wyłącza.

Czy jest możliwość zmiany prędkości transmisji danych RS485? Obecnie jest 9600kbs.
Ustawienie prędkości transmisji danych RS485 ustawione jest na 9600kbs i nie można tej wartości zmienić.
Czy falowniki Afore posiadają zabezpieczenie po stronie DC

Tak, wszystkie falowniki Afore posiadają zabezpieczenia po stronie DC.

Zalecane jest jednak stosowanie dodatkowych zabezpieczeń, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych zabezpieczeń w falowniku. Dedykowane zabezpieczenia można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: https://afore.com.pl/produkty/zabezpieczenia-ac-dc

Dlaczego warto zamontować dodatkowe zabezpieczenia?
Instalacje fotowoltaiczne narażone są na wyładowania atmosferyczne i przepięcia. Stosując dodatkowe zabezpieczenie, unikamy możliwości uszkodzenia zabezpieczeń wewnętrznych w falowniku i potrzeby demontażu falownika oraz wymianie tych zabezpieczeń w serwisie. Przez ten okres (logistyka, serwis montaż-demontaż) instalacja PV nie działa.

Jeśli zostanie uszkodzone zabezpieczenie wewnątrz falownika, koszt wymiany leży po stronie Afore Polska. Do naszego serwisu należy dostarczyć jedynie falownik. Koszt demontażu falownika oraz ponownego montażu wraz z przesłaniem go do serwisu Afore Polska, leży po stronie użytkownika instalacji).

Po wymianie wewnętrznych zabezpieczeń, falownik oczywiście nie traci gwarancji.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszym działem wsparcia technicznego pod numerem telefonu +799 399 690

Czy falowniki Afore posiadają zabezpieczenie po stronie AC

Nie, nie wszystkie falowniki posiadają zabezpieczenia po stronie AC.

Falowniki, które posiadają te zabezpieczenia to:
BNT025KTL, BNT030KTL, BNT036KTL, BNT040KTL – Klasa 3
BNT050KTL, BNT060KTL – Klasa 2

+ Monitoring

Nie udaje się skonfigurować inwerter z domowym Wi-Fi, a robię wszystko zgodnie z instrukcją.

Należy sprawdzić poprawność hasła oraz metodę szyfrowania hasła WiFi. Na stronie konfiguratora podpisana jest jako “ENCRYPTION METHOD”, domyślnie ustawiona jest na WPA_PSK2. Jeżeli próby połączeń są nie skuteczne należy zmienić na WPA_PSK.

Próbuję wejść na stronę konfiguratora, wyskakuje komunikat o braku internetu.
Sieć którą tworzy falownik to AP_xxxxxxxxx. Służy jedynie do konfiguracji falownika z domowym WiFi. Bardzo często urządzenia wykrywając brak dostępu do internetu przełączają się na inną sieć lub korzystają z transmisji danych. Aby urządzenie nie przełączało się miedzy sieciami, należy zaznaczyć opcje „zapomnij o sieci”, tak aby całkowicie stracić połączenia z innymi sieciami, należy również wyłączyć dane mobilne.
Inwerter był połączony z Wi-Fi, na aplikacji inwerter i datta logger widoczny jest jako offline. W domu pojawiła się nowa sieć AP_xxxxxxxxx
Inwerter stracił połączenie z WiFi, należy go ponownie skonfigurować, upewniając się że siła sygnału WiFi jest odpowiednia. Na stronie konfiguratora (10.10.100.254) siłę sygnału możemy sprawdzić w kolumnie RSSI w zakładce Wizard. Minimalna siła sygnału to 15%
Inwerter był połączony z Wi-Fi, a na aplikacji inwerter jest offline, a datta logger widoczny jest jako online.
Aby monitoring powrócił, należy w opcjach inwertera wyszukać adres 485. Prawdopodobnie adres COM będzie ustawiony na “255”, aby monitoring wrócił naciskamy 2x strzałkę w górę i ustawiam COM na “1”. Aby sytuacja się nie powtórzyła falownik będzie wymagał aktualizacji.
Chce skonfigurować inwerter z internetem, a sieć AP_xxxxxxxxx wymaga hasła. Gdzie znajdę hasło?

Hasło do sieci znajduje się na zewnętrznym module WiFi. Pwd:xxxxxxxxx

Falownik połączony jest z wifi oraz jest w jego zasięgu. W opcji "info o WiFi" pod numerm seryjnym widoczny jest adres IP. Wszystkie urządzenia w moim domu mają dostęp do sieci. A mimo tego falownik na aplikacji Solaram jest offline

Prosimy skontaktować się z dostawcą internetu w celu odblokowania portu “10000” i serwera Solarman o IP: 47.88.8.200

+ Kody błędów

Na Inwerterze często pojawia się błąd "GridV_OutOfLim"

 Błąd nie świadczy o usterce samego urządzenia!!! Błąd związany jest z napięciami jakie są w sieci energetycznej do której podłączona jest instalacja fotowoltaiczn. Jeżeli napięcie przekroczy Polską normę, lub całkowicie zaniknie przynajmiej na jednej fazie, falownik zaprzestanie produkcji i wyświetlony zostaje wyzej wymieniony błąd. Jeżeli błąd pojawia przy dużych mocach często jest powiązany z impedancją w miejcu przyłączenia inwertera. Sprawe taką należy zglosiić do instalatora w celu wykonania poprawnych pomiarów napięcia AC po czym zgłoszenia sprawy do Operatora Sieci Energetycznej.

Na Inwerterze często pojawia się błąd "GridF_OutOfLim"
Błąd nie świadczy o usterce samego urządzenia. Błąd związany jest z częstotliwością w sieci, jeżeli częstotliwość przekroczy polską normę lub całkowicie zaniknie przynajmiej na jednej fazie, falownik zaprzestanie produkcji i poinformuje o tym błędem.
Na inwerterze pojawił sie błąd "E17" lub "Grid Volt Fault" lub "Błąd Nap AC"

Błąd nie świadczy o usterce samego urządzenia!!! Błąd związany jest z napięciami jakie są w sieci energetycznej do której podłączona jest instalacja fotowoltaiczn. Jeżeli napięcie przekroczy Polską normę, lub całkowicie zaniknie przynajmiej na jednej fazie, falownik zaprzestanie produkcji i wyświetlony zostaje wyzej wymieniony błąd. Jeżeli błąd pojawia przy dużych mocach często jest powiązany z impedancją w miejcu przyłączenia inwertera. Sprawe taką należy zglosiić do instalatora w celu wykonania poprawnych pomiarów napięcia AC po czym zgłoszenia sprawy do Operatora Sieci Energetycznej.

Na inwerterze pojawił się błąd "InFaultQ" - (Błąd wew Q)

Jeżeli wszystkie parametry sieci AC oraz DC są w normie, a falownik nie uruchamia się, prawdopodobnie uszkodzony jest jeden z elementów płyty głównej. Skontaktuj się z serwisem Afore wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://afore.com.pl/formularz-zgloszeniowy lub wysyłając e-mail na adres:serwis@afore.com.pl

Na inwerterze pojawił się błąd "InProtB" - (Zab. wew B)

Jeżeli wszystkie parametry sieci AC oraz DC są w normie, a falownik nie uruchamia się, prawdopodobnie uszkodzony jest jeden z elementów płyty głównej. Skontaktuj się z serwisem Afore wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://afore.com.pl/formularz-zgloszeniowy lub wysyłając e-mail na adres:serwis@afore.com.pl

Na inwerterze pojawił się błąd "Wew. J"

Błąd często występuje wraz z “InProtB” – (Zab. wewn. B). Jeżeli wszystkie parametry sieci AC oraz DC są w normie, a falownik nie uruchamia się, prawdopodobnie uszkodzony jest jeden z elementów płyty głównej. Skontaktuj się z serwisem Afore wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://afore.com.pl/formularz-zgloszeniowy lub wysyłając e-mail na adres:serwis@afore.com.pl.

Na inwerterze pojawił się błąd "IntProtectG" - (Zab. wewn G)

Błąd może być powiązany z dużymi różnicami między BUS+ /BUS-. Dopuszczalna różnica to około 10%. Należy sprawdzić poprawność połączenia strony DC, oraz sprawdzić czy nie ma upływność na którymś z przewodów DC. W przypadku stwierdzenia poprawności instalacji, skontaktuj się z serwisem Afore wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://afore.com.pl/formularz-zgloszeniowy lub wysyłając e-mail na adres:serwis@afore.com.pl.

Na inwerterze pojawił się błąd "TempOver" - (Zbyt wysoka temp)

Inwerter powinien być zamontowany zgodnie z instrukcją (zachowane odpowiednie odstępy od ścian, a przed wszystkim pod i nad urządzeniem). Zbyt wysoka temperatura inwertera, skontaktuj się z serwisem Afore wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://afore.com.pl/formularz-zgloszeniowy lub wysyłając e-mail na adres:serwis@afore.com.pl.

Na inwerterze pojawił się błąd "TempSensorErr" - (Błąd czujnika temp.)

Uszkodzeniu uległ czujnik temperatury, konieczna jest wymiana elementu. Skontaktuj się z serwisem Afore wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://afore.com.pl/formularz-zgloszeniowy lub wysyłając e-mail na adres:serwis@afore.com.pl.

+ Praca instalacji

W słoneczny letni dzień moja instalacja nie osiąga 100% sprawności.

Moc instalacji fotowoltaicznej zależna jest od wielu czynników: Natężenia promieniowania słonecznego, kąta padania światła, temperatury, a nawet wiatru. Parametry modułów PV podane są w ściśle określonych warunkach STC. Często zdarza się, że instalacja fotowoltaiczna w ciepłe letnie dni nie osiąga 100% swojej mocy katalogowej, ponieważ moduły PV mocno się nagrzewają, a parametry odbiegają od warunków porównawczych STC. Bywają również sytuacje, gdy w słoneczne zimne dni moduły osiągają ponad 100% mocy katalogowej.