KARTA REKLAMACYJNA
1. Dane adresowe
Dane firmy instalacyjnej *
Adres instalacji *
Nazwa projektu (jeśli dotyczy)
2. Dane inwertera
Model inwertera *
Nr seryjny inwertera *
Nr seryjny WiFi *
3. Dane instalacji
Wersja oprogramowania
HMI
DPS
Liczba paneli na poszczególnych stringach
MPPT A (PV1)
S1 * S2 S3 S4
MPPT B (PV2)
S1 * S2 S3 S4
MPPT C (PV3)
S1 S2 S3 S4
Kierunek zamontowanych paneli PV1
Kierunek zamontowanych paneli PV2
Kierunek zamontowanych paneli PV3
Model użytych paneli *
Napięcia DC na poszczególnych MPPT
MPPT A (PV1) *
MPPT B (PV2) *
MPPT C (PV3)
Rodzaj instalacji
Dachowa Naziemna
Napięcia AC na poszczególnych fazach
L1, L2, L3 - pomiary z miernika
Ua, Ub, Uc - odczyt z wyświetlacza inwertera
R, S, T - odczyt z monitoringu Solarman
Na przykład, jeśli odczyty napięć pochodzą z wyświetlacza inwertera, uzupełnij pola jak poniżej.
Faza 1 (L1, Ua, R) * Faza 2 (L2, Ub, S) Faza 3 (L3, Uc, T)
Kody błędów inwertera *
Norma
Czy instalacja posiada monitoring Solarman?
Tak Nie
Przybliżona data uruchomienia instalacji *
Opis usterki / zachowanie inwertera / spostrzeżenia / Okoliczności wystąpienia usterki *
Dodaj załącznik

Oświadczam, iż wprowadzone dane w formularzu są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką przetwarzania danych osobowych (RODO) Afore Polska Sp. z o. o. oraz akceptuję jej postanowienia. Przeczytaj politykę przetwarzania danych osobowych.