100% mocy naładujesz w ciągu

0h

70% mocy naładujesz w ciągu

0h

ILOŚĆ CYKLI ŁADOWAŃ

0x