Główne założenia programu Mój Prąd 4.0

Poznaliśmy główne założenia nowej edycji sztandarowego programu realizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Mój Prąd 4.0.  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dotacjami objęte zostaną formy wspierające autokonsumpcję energetyczną i zwiększające elastyczność systemów fotowoltaicznych, m.in. magazyny energii, magazyny ciepła czy systemy zarządzania energią cieplną / elektryczną.

Mój Prąd 4.0 wpisuje się w strategię poprawy bilansowania i funkcjonowania systemu energetycznego poprzez zwiększenie autokonsumpcji energii generowanej przez instalacje fotowoltaiczne. Wykorzystanie energii jak najbliższej miejsca jej wytworzenia pozwala ograniczyć straty związane z przesyłem oraz odciążyć sieć elektroenergetyczną, która w porze największej produkcji jest silnie obciążona.

Dotacje przewidziane są dla nowych i obecnych posiadaczy instalacji fotowoltaicznych – konkretnie dla tych, którzy zdecydowali się na uruchomienie swojej domowej elektrowni po 1. lutego 2020 r. Warunkiem zakwalifikowania się jest jednak przejście na nowy system rozliczeń, funkcjonujący od 1. kwietnia tzw. net-billing. Polega on na tym, że nadwyżki produkowanej energii sprzedawane są do sieci elektroenergetycznej, zaś ewentualne niedobory odkupywane od zakładu energetycznego. Przejdźmy zatem do konkretnych kwot dofinansowania.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na założenie samej instalacji fotowoltaicznej, bez dodatkowych komponentów, wówczas może liczyć na maksymalną dotację w kwocie 4000 PLN. Decydując się na zakup dodatkowych elementów (np. magazynu energii) kwota dofinansowania na instalację PV wzrasta do 5000 PLN. Przyjrzyjmy się zatem dodatkowym komponentom, które mogą zostać zakwalifikowane w ramach programu Mój Prąd 4.0.

Wiodącym elementem jest magazyn energii, który pozwala gromadzić produkowaną energię. Wysokość dotacji na ten cel szacowana jest na poziomie 7500 PLN. Magazyny energii są kluczowym komponentem nowego systemu rozliczeń, pozwalającym zmaksymalizować zużycie własne generowanej energii.

Wsparciem objęte są także magazyny ciepła, dla których wysokość dofinansowania sięga 5000 PLN. Skumulowana energia cieplna może być wykorzystana w momencie, gdy koszt jej wytworzenia jest zbyt wysoki.

Współczesne instalacje fotowoltaiczne zwiększają swoją elastyczność, czego dowodem jest wsparcie systemów zarządzania energią elektryczną / cieplną w wysokości do 3000 PLN.

Co w przypadku użytkowników, którzy posiadają już przyłączoną do sieci instalację fotowoltaiczną? Dobrą wiadomością jest to, że także oni mogą liczyć na wsparcie wszystkich wymienionych komponentów dokładnie w takich samych wysokościach. Warunkiem koniecznym, tak jak już wspominaliśmy, jest przejście na system net-billing. Jeśli posiadacz korzystał już wcześniej z dofinansowania, wówczas może liczyć na kwotę wsparcia w wysokości 2000 PLN za przejście na nowy system rozliczeń. W sytuacji, gdy użytkownik nie korzystał z dostępnych dotacji, może on liczyć na wsparcie kwotą 4000 PLN w przypadku instalacji PV (za przejście na net-billing) lub 5000 PLN w przypadku doposażenia instalacji w pozostałe komponenty. Wysokość dofinansowania analogiczna jest do progów, przewidzianych dla nowo przyłączanych instalacji.

Nabór wniosków w wersji elektronicznej przewidzany jest od 15. kwietnia, a maksymalna kwota dotacji to aż 20 500 PLN. Warto zastanowić się nad uelastycznieniem swojego obecnego systemu i poszerzenie go o pozostałe komponenty, pozwalające w większym stopniu wykorzystać energię własnej produkcji. Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.