CERTYFIKAT EN1090 DLA KONSTRUKCJI AFORE POLSKA

Znajdujące się w produkcji Afore Polska konstrukcje montażowe posiadają certyfikat EN 1090. Oznacza to, że z powodzeniem mogą być stosowane zarówno w Polsce, jak i na rynku europejskim.
Normy 1090 obejmują swym zakresem cały proces wytwarzania konstrukcji, od projektowania po montaż i uruchomienie, stawiając określone wymagania dla konstrukcji stalowych i aluminiowych.


Zgodność z normami 1090 jest gwarantem, że nasze konstrukcje wytwarzane są w sposób prawidłowy, a ich właściwości spełniają stawiane wymagania.

Otrzymanie certyfikatu EN 1090 jest niezbędne, by produkt mógł zostać oznaczony znakiem CE na dowód zgodności z Dyrektywą o Wyrobach Budowlanych (CPD).

SYSTEM ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Przed przystąpieniem do certyfikacji Afore Polska opracowało, wdrożyło i uzyskało potwierdzenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Jego wdrożenie warunkowało spełnianie wymagań normy ISO 9001. System ZKP ma na celu zapewnienie jednolitych, znormalizowanych i prawidłowych metod kontrolowania procesów w organizacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *