Wymiana / montaż modułu WiFi w inwerterach Afore

Niniejszy poradnik dedykujemy nie tylko posiadaczom inwerterów z serii ATON, ale także ich przyszłym nabywcom. Instalacji modułu WiFi (zwanego także Data Loggerem) dokonujemy w ten sam sposób zarówno w przypadku wymiany na nowy, jak i przy pierwszym montażu – z tą różnicą, że w drugim przypadku modyfikujemy punkt pierwszy poniższej instrukcji:

1. Odkręcamy zainstalowany moduł WiFi i zastępujemy go nowym (pierwszy montaż: wkręcamy moduł WiFi)

 

2. Pojawienie się diod: „READY” i „COM” sygnalizuje gotowość modułu do procesu konfiguracji z siecią WiFi.

 

3. Przeprowadzamy konfigurację sieci WiFi z inwerterem.

 

4. Po poprawnym procesie konfiguracji następuje ponowne uruchomienie modułu WiFi.

 

5. Pojawienie się diody: „NET” obrazuje poprawną konfigurację sieci WiFi z inwerterem.

 

6. Proces wymiany / montażu modułu WiFi został pomyślnie zakończony.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *