Inwertery hybrydowe (HNS-HS)

Dla nowego systemu: Inwerter hybrydowy serii HNS-HS (jednofazowy inwerter hybrydowy) może być wykorzystany do zwiększenia niezależności energetycznej dla właścicieli domów. Aby zoptymalizować zużycie własne, akumulator można ładować automatycznie i rozładowywać na podstawie niestandardowych ustawień. Znaczące zmniejszenie ilości energii zakupionej z sieci publicznej

Modernizacja istniejącego systemu solarnego: Dodanie magazynowania baterii do istniejącego systemu solarnego umożliwia właścicielom domów przechowywanie energii elektrycznej wytwarzanej w ogniwach słonecznych zamiast eksportowania do sieci. Takie rozwiązanie to większe oszczędności na rachunku za prąd.  

Magazyn energii: Z zainstalowanym magazynem energii AFORE, właściciele domów mogą również pobierać energię z pominięciem energii z sieci elektrycznej.

HNS3000HS, HNS4000HS, HNS4600HS, HNS5000HS